judogroesbeek.nl

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Judovereniging Groesbeek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144703, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@judogroesbeek.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  

DoelWelke gegevensbewaartermijnvoor wie
lidmaatschapvoornaam
achternaam
adres
postcode
woonplaats
geboortedatum
email
telefoon
trainingsdag en -tijd
bankgegevens
gedurende lidmaatschap en tot
2 jaar na
beeindiging
lidmaatschap
penningmeester/
ledenadministratie
info voor trainers
bij calamiteiten
en voor examens
naam
geboortedatum
telefoonnummer
kleur band/slip
ieder half jaar
nieuw overzicht,
oude wordt weggegooid
trainers
deelnemen aan toernooienvoornaam
adres
postcode
woonplaats
geboortedatum
email
telefoon
kleur band/slip
gewicht
na afloop van toernooitoernooi organisator