Contributie

Judolid in de leeftijd 4 t/m 6 jaar
€ 104,00
Judolid in de leeftijd 7 t/m 15 jaar
€ 128,00
Judolid ouder dan 15 jaar
€ 144,00
Inschrijven (eenmalig)
€ 7,50
Stil lid
€ 10,00

De contributie wordt in 4 gelijke termijn geind. De 1ste termijn wordt naar rato berekend vermeerderd met het inschrijfgeld. De incassodata zijn: 28 februari, 28 mei, 28 augustus en 28 november.

Opzeggen kan alleen per einde kwartaal, dus per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Schriftelijk bij de penningmeester: Pannenstraat 24A, 6562 AE GROESBEEK of per mail: secretariaat@judogroesbeek.nl .

Wil je graag lid worden van onze vereniging maar je kunt dit niet betalen?

De gemeente draagt elk jaar bij aan de kosten voor deelname aan een vereniging, als het inkomen van de ouders laag is. Ook reiskosten en kosten voor sportkleding vallen hier onder. Deze regeling heet : Doe Mee!

Wilt u hier meer over weten neem dan even contact op met de Gemeente. Bel 14024, spreek Groesbeek in en vraag naar de afdeling Sociale Zaken, cluster inkomen.

Informatie over de Doe Mee regeling is in de onderstaande pdf te vinden (downloaden). Er mag ook een mailtje gestuurd worden naar secretariaat@judogroesbeek.nl.

info doe mee regeling.pdf